1. Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

2. Πληροφορίες για το συμβόλαιο

3. Πνευματική ιδιοκτησία & δικαίωμα χρήσης

4. Περιορισμός της ευθύνης

5. Αποζημίωση

6. Παραίτηση

7. Επιβίωση

8. Ολόκληρη συμφωνία

9. Νόμος

10. Τελωνεία & δασμοί

11. Δωροκάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις

12. Δωροκάρτα - Δήλωση προστασίας δεδομένων

13. Προωθητικός κωδικός & online προσφορά - Όροι και Προϋποθέσεις

14. Όροι & προϋποθέσεις κλήρωσης/διαγωνισμού

15. Πώληση

16. Επιστροφές & επιστροφές χρημάτων

17. Εφαρμοστέο δίκαιο

18. Δήλωση προστασίας δεδομένων

Οι αναφορές στις λέξεις "Aqua Kate", "εμείς", "εμάς" ή "μας" σε όλη την ιστοσελίδα www.aquakate.gr ("ο δικτυακός τόπος") αφορούν την Aqua Kate Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. Η χρήση της Ιστοσελίδας και η αγορά οποιωνδήποτε προϊόντων ("Προϊόντα") από την Ιστοσελίδα διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ("Όροι"). Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

Δεν επιβάλλεται από εμάς χρέωση για την πρόσβαση στον Ιστότοπο, αλλά πρέπει να πληρώσετε το κόστος του συνδέσμου επικοινωνίας που χρησιμοποιείτε για να επισκεφθείτε τον Ιστότοπο Η πρόσβαση στον Ιστότοπο μπορεί να ανασταλεί, να περιοριστεί ή να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή.

1. Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις ιστοσελίδες ή άλλες πληροφορίες, πρακτικές ή προϊόντα άλλων μερών που συνδέονται με τον Ιστότοπο. Οι συναλλαγές σας με πρόσωπα που βρίσκονται μέσω της Ιστοσελίδας είναι μεταξύ εσάς και των προσώπων αυτών και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τις εν λόγω συναλλαγές.

2. Πληροφορίες για το συμβόλαιο

Τα προϊόντα που παρέχονται από την Ιστοσελίδα παρέχονται από την Aqua Kate, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Αθήνα, Ελλάδα, με αριθμό μητρώου εταιρείας 168891802000 και αριθμό ΦΠΑ 802048590.

Η υποβολή της παραγγελίας σας αποτελεί προσφορά για την αγορά των Προϊόντων που υποδεικνύετε και δεν είναι δεσμευτική για εμάς έως ότου η παραγγελία σας παραδοθεί και υπογραφεί. Όλες οι διαφημίσεις και οι επικοινωνίες που πραγματοποιούνται απότην Aqua Kate μέχρι την παράδοση και υπογραφή της παραγγελίας σας αποτελούν μόνο προσκλήσεις για θεραπεία και όχι προσφορές. Αυτό σημαίνει ότι εάν στον ιστότοπο εμφανίζονται προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα ή έχουν λανθασμένη τιμή ή άλλως λανθασμένη περιγραφή, η Aqua Kateδεν υποχρεούται να σας πουλήσει τα προϊόντα αυτά και διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης και ανάκλησης των παραγγελιών που έχουν ήδη δοθεί.

Πώληση μέσω του δικτυακού τόπου, πωλούμε τα προϊόντα μας μέσω ταχυδρομικής παραγγελίας και μέσω τηλεφώνου (διαθέσιμα σε όλο τον κόσμο). Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τις τιμές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του καταλόγου, με τις τιμές να είναι σωστές κατά την εκτύπωση.

3. Πνευματική ιδιοκτησία & δικαίωμα χρήσης

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το υλικό ή το περιεχόμενο που παρέχεται ως μέρος της Ιστοσελίδας παραμένουν πάντοτε σε εμάς ή στους δικαιοπάροχους μας. Επιτρέπεται η χρήση του υλικού αυτού μόνο με τη ρητή άδεια που σας έχει δοθεί από εμάς ή τους δικαιοπάροχους μας.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το υλικό και το περιεχόμενο που περιέχεται στον Ιστότοπο διατίθεται μόνο για προσωπική μη εμπορική χρήση και ότι μπορείτε να μεταφορτώσετε το εν λόγω υλικό και περιεχόμενο σε ένα μόνο σκληρό δίσκο υπολογιστή για τον σκοπό Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Συμφωνείτε να μην αντιγράφετε, αναπαράγετε, μεταδίδετε, δημοσιεύετε, προβάλλετε, διανέμετε, εκμεταλλεύεστε εμπορικά ή δημιουργείτε παράγωγα έργα αυτού του υλικού και περιεχομένου (και συμφωνείτε να μην βοηθήσετε ή διευκολύνετε τρίτους να το κάνουν).

4. Περιορισμός της ευθύνης

Παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να επαληθεύσουμε την ακρίβεια κάθε πληροφορίας που δημοσιεύουμε στον Ιστότοπο, δεν δίνουμε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με την ακρίβειά της.

Ο Ιστότοπος παρέχεται "ως έχει" και "ως διαθέσιμος", χωρίς καμία εκπροσώπηση ή έγκριση και δεν δίνουμε καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε συναλλαγή που μπορεί να πραγματοποιηθεί στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης, συμβατότητας, ασφάλειας, ακρίβειας, όρων πληρότητας ή οποιασδήποτε σιωπηρής εγγύησης που προκύπτει από τη συναλλακτική συνήθεια ή τη χρήση ή

Δεν δίνουμε καμία εγγύηση ότι η Ιστοσελίδα θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας ή θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι η ιστοσελίδα ή ο διακομιστής που την καθιστά διαθέσιμη είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή σφάλματα ή αντιπροσωπεύει την πλήρη λειτουργικότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια περιεχομένου ή υλικού που μεταφορτώνεται ή μεταδίδεται μέσω της Ιστοσελίδας.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποποιούμαστε κάθε εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με τα προϊόντα. Αυτό δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας ως καταναλωτή.

Αναγνωρίζετε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε και, ως εκ τούτου, δεν θα είμαστε καθ' οιονδήποτε τρόπο υπεύθυνοι για την ασφάλεια ή το απόρρητο της Ιστοσελίδας και για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται ή λαμβάνονται από την Ιστοσελίδα από εσάς.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι, σε περίπτωση σύμβασης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αμέλειας), προσυμβατικών ή άλλων δηλώσεων (εκτός από δόλιες ή εξ αμελείας παραπλανήσεις) ή με άλλο τρόπο που απορρέουν από τους παρόντες Όρους ή σε σχέση με αυτούς, για: 1. οποιεσδήποτε οικονομικές απώλειες (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της απώλειας εσόδων, κερδών, συμβάσεων, επιχειρήσεων ή αναμενόμενων αποταμιεύσεων), ή 2. οποιαδήποτε απώλεια υπεραξίας ή φήμης, ή 3. οποιαδήποτε ζημία η οποία δεν είχετης Aqua Kateτον χρόνο σύναψης της σύμβασης ή οποιαδήποτε ζημία η οποία θα ήταν απρόβλεπτη συνέπεια της παραβίασης της σύμβασης από την Aqua Kateσε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το αν οι ζημίες αυτές ήταν ή όχι στη σκέψη ενός από τους δύο μας κατά την ημερομηνία κατά την οποία συνέβη το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία, υπέστη ή υπέστη ένας από τους δύο μας από ή σε σχέση με τις διατάξεις οποιουδήποτε θέματος στο πλαίσιο των παρόντων Όρων.

Τίποτα στους Όρους δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλεια δική μας ή των υπαλλήλων, αντιπροσώπων ή υπαλλήλων μας

5. Αποζημίωση

Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων κριθεί παράνομο, άκυρο ή για οποιονδήποτε λόγο μη εκτελεστήριο, τότε η εν λόγω διάταξη θα θεωρείται ότι διαχωρίζεται από τους παρόντες Όρους και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων των Όρων.

6. Παραίτηση

Καμία παραίτηση από εμάς δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από οποιαδήποτε διαδικασία ή διαδοχική παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης.

7. Επιβίωση

Κάθε διάταξη των παρόντων Όρων θα ερμηνεύεται ως ξεχωριστά εφαρμόσιμη και διατηρούμενη, ακόμη και αν για οποιονδήποτε λόγο η μία ή η άλλη από τις διατάξεις αυτές κριθεί ανεφάρμοστη ή ανεφάρμοστη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

8. Ολόκληρη συμφωνία

Οι παρόντες Όροι (όπως τροποποιούνται κατά καιρούς) περιέχουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σχετικά με το καλυπτόμενο θέμα και αντικαθιστούν οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες, διακανονισμούς, δεσμεύσεις, δηλώσεις ή προτάσεις, γραπτές ή προφορικές, μεταξύ εσάς και εμάς σε σχέση με τα θέματα αυτά. Επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει τους παρόντες όρους και ότι τους κατανοείτε πλήρως και συμφωνείτε επίσης ότι οι παρόντες όροι είναι οι μοναδικοί όροι (μαζί με τη συμφωνία σας με τον πάροχο δικτύου) που διέπουν τη σχέση σας μαζί μας.

9. Νόμος

Οι Όροι διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτούς, και υποτάσσεστε αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας.

10. Τελωνεία & δασμοί

Παρακαλούμε σημειώστε ότι όλες οι αποστολές εκτός Ελλάδαςενδέχεται να υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς και φόρους, οι οποίοι επιβάλλονται μόλις η αποστολή φτάσει στη χώρα

Καθώς δεν ελέγχουμε αυτές τις επιβαρύνσεις και δεν μπορούμε να προβλέψουμε το ύψος τους, οι πρόσθετες επιβαρύνσεις για τον εκτελωνισμό πρέπει να επιβαρύνουν εσάς.

11. Δωροκάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις

Με την αγορά, την αποδοχή και τη χρήση της ΔωροκάρταςAqua Kate("Δωροκάρτα"), συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης (όταν καταχωρείτε την Δωροκάρτα σας ηλεκτρονικά) της συγκατάθεσής σας για τη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με τον τρόπο που περιγράφεται στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων που αναφέρεται παρακάτω. Παρακαλείστε να τις διαβάσετε προσεκτικά και να κρατήσετε ένα αντίγραφο για το αρχείο σας. Διαβάστε επίσης την παρακάτω ενότητα που καθορίζει τις πολιτικές μας σχετικά με τις επιστροφές και τις επιστροφές χρημάτων. Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να ισχύουν για τις αγορές εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται από εσάς.

Όλες οι αναφορές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε "Aqua Kate", "εμείς", "εμάς" ή "μας" στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις αφορούν την Aqua Kate Limited και τις θυγατρικές της. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]

Οι Δωροκάρτες εκδίδονται από την Aqua Kate και παραμένουν ιδιοκτησία της Aqua Kate, η οποία διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, να: (α) να τερματίσει το πρόγραμμα, (β) να αρνηθεί την έκδοση Δωροκαρτών και (γ) για εύλογους λόγους, να αποσύρει ή να ακυρώσει Δωροκάρτες ή να τροποποιήσει ή να τροποποιήσει τους όρους λειτουργίας του προγράμματοςAqua KateΔωροκάρτες ή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Οι εύλογοι λόγοι περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε αυτούς) (i) οποιαδήποτε κατάχρηση ή απόπειρα κατάχρησης του συστήματος, ή (ii) οποιαδήποτε χρήση ή απόπειρα χρήσης μιας Δωροκάρτας κατά τρόπο που αντιβαίνει στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ή (iii) οποιαδήποτε εύλογη υποψία απάτης ή παραποίησης μιας Δωροκάρτας.

Οι Δωροκάρτες μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο έναντιεμπορευμάτων Aqua Kate στο διαδικτυακό κατάστημα Aqua Kate στη διεύθυνση www.aquakate.gr.

 1. Κάθε επιπλέον κόστος που υπερβαίνει την εναπομένουσα αξία της Δωροκάρτας θα καταβάλλεται από τον εξαργυρωτή. Δεν θα δίδονται ρέστα, αλλά τυχόν υπόλοιπο θα παραμείνει στη Δωροκάρτα και μπορεί να εφαρμοστεί σε μελλοντικές αγορές μέχρι τη λήξη της Δωροκάρτας.
 2. Οι Δωροκάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την πληρωμή ή τη μερική πληρωμή της αξίας του εμπορεύματος και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν έναντι οποιουδήποτε ποσού που αντιπροσωπεύει εισαγωγικούς δασμούς.
 3. Η Δωροκάρτα Aqua Kate προσφέρεται μόνο σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω που συνάπτουν και καταρτίζουν νόμιμα συμβάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και με τη χρήση της Δωροκάρτας μας δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε ένα τέτοιο άτομο. Εμείς, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, μπορούμε να αρνηθούμε την έκδοση μιας Δωροκάρτας για οποιονδήποτε λόγο.
 4. Το ποσό των χρημάτων που εμφανίζεται στα αρχεία της Aqua Kate θα θεωρείται ως το υπόλοιπο της Δωροκάρτας, εκτός εάν μπορείτε να αποδείξετε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια ότι πρέπει να υπάρχει διαφορετικό υπόλοιπο.
 5. Η Δωροκάρτα Aqua Kate δεν μεταβιβάζεται ούτε εκχωρείται και δεν έχει αξία εξαργύρωσης μετρητών ή δωροεπιταγών.
 6. Η Δωροκάρτα Aqua Kate δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή Δωροκαρτών.
 7. Η Δωροκάρτα σας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιστωτική/χρεωστική κάρτα, κάρτα εγγύησης ή ταυτότητα.
 8. Το πρόγραμμα δωροκάρτας Aqua Kate προορίζεται μόνο για προσωπική και καταναλωτική χρήση. Οι Δωροκάρτες Aqua Kate δεν μπορούν να πωληθούν, να μεταβιβαστούν ή να διακινηθούν με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε να προσφερθούν ως έπαθλο ή ως μέρος οποιασδήποτε εμπορικής προώθησης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.
 9. Η Δωροκάρτα Aqua Kate δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε συναλλαγή όπου ο δικαιούχος είναι επιχείρηση χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Aqua Kate.
 10. Οι Δωροκάρτες και τα αχρησιμοποίητα τμήματα των Δωροκαρτών λήγουν αυτόματα και καθίστανται άκυρα μετά από περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης, εκτός εάν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαιούστε υποχρεωτική ελάχιστη περίοδο εξαργύρωσης πέραν των έξι μηνών, οπότε δικαιούστε την ελάχιστη περίοδο εξαργύρωσης που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 11. Όλες οι διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εκτελεστή σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, μπορούμε να αντικαταστήσουμε τους όρους αυτούς με παρόμοιους όρους στο βαθμό που είναι εκτελεστή σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, αλλά η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων δεν επηρεάζεται. Η αποτυχία μας να επιβάλουμε την αυστηρή εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα συνιστά παραίτηση από το δικαίωμά μας να επιβάλουμε στη συνέχεια την εν λόγω διάταξη ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
 12. Εφαρμοστέο δίκαιο: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, οι Δωροκάρτες που αγοράζονται από την ιστοσελίδα της Aqua Kate θεωρούνται ότι εκδίδονται στην Ελλάδα και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Η παρούσα διάταξη δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας ως καταναλωτή.

12. Δωροκάρτα - Δήλωση προστασίας δεδομένων

Θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε την Δωροκάρτα σας και τι αγοράζετε onlineγια να:

βοηθήσουμε στη διαχείριση τηςΔωροκάρταςAqua Kateκαι να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας της

Να κατανοήσουμε τις αγοραστικές συνήθειες των πελατών μας για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας

Εκτός αν δηλώσετε διαφορετικά (κατά την ηλεκτρονική καταχώριση της Δωροκάρτας σας), να επικοινωνήσουμε μαζί σας με προσφορές και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίεςAqua Kateπου σας ενδιαφέρουν.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν σε προορισμό εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ") Μπορεί επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία από προσωπικό που λειτουργεί εκτός του ΕΟΧ και εργάζεται για εμάς ή για έναν από τους προμηθευτές μας. Το εν λόγω προσωπικό μπορεί να ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την εκτέλεση της παραγγελίας σας για μια Δωροκάρτα, την επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής και εξαργύρωσης και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης. Με την υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων, συμφωνείτε με αυτή τη διαβίβαση, αποθήκευση ή επεξεργασία.

Θα μοιραστούμε τα στοιχεία σας μεταξύεταιρείας Aqua Kateκαι άλλων επιχειρήσεων που επεξεργάζονται πληροφορίες για την κάρτα δώρου για λογαριασμό μας (π.χ. εκτυπωτές που χρειάζονται ορισμένα στοιχεία για την εκτύπωση ταχυδρομικών αποστολών). Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούμε και να μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν ομάδες πελατών, χωρίς να προσδιορίζουμε τα άτομα, για να μάθουμε περισσότερα για τη συμπεριφορά των πελατών και να βρούμε τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών μας.

Με την ηλεκτρονική καταχώριση της Δωροκάρτας συναινείτε στην αποθήκευση, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με τον τρόπο που προβλέπεται παραπάνω

13. Προωθητικός κωδικός & online προσφορά - Όροι και Προϋποθέσεις

Κατά καιρούς ενδέχεται να εκδίδουμε προωθητικούς εκπτωτικούς κωδικούς σε άτομα ή ομάδες ατόμων. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, δεν ισχύουν σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη προσφορά, έκπτωση, προωθητική ενέργεια ή σε είδη προς πώληση.

Κάθε κωδικός θα έχει τους δικούς του ειδικούς όρους, για παράδειγμα πότε ισχύει από και μέχρι, και τι έκπτωση ή προσφορά σας παρέχει Ωστόσο, οι γενικοί όροι για τη χρήση των κωδικών κουπονιών είναι οι εξής:

 • Δεν ισχύουν σε συνδυασμό με άλλες προσφορές, εκπτώσεις, προωθητικές ενέργειες ή είδη προς πώληση.
 • Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά διαδικτυακών δωροεπιταγών
 • Διατίθενται μόνο για δική σας αποκλειστική χρήση και δεν θα ισχύουν αν διαβιβαστούν σε τρίτους.

14. Όροι & προϋποθέσεις κλήρωσης/διαγωνισμού

Κατά καιρούς διοργανώνουμε διάφορες κληρώσεις και διαγωνισμούς και σας ενθαρρύνουμε να συμμετέχετε, καθώς πάντα προσφέρονται φανταστικά βραβεία.

Κάθε κλήρωση ή διαγωνισμός θα έχει τους δικούς του ειδικούς όρους, για παράδειγμα πότε αρχίζει και πότε τελειώνει και τι πρέπει να κάνετε για να λάβετε μέρος Ωστόσο, οι γενικοί όροι για τη συμμετοχή σε κληρώσεις και διαγωνισμούς περιλαμβάνουν:

 • Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση σε μετρητά για το βραβείο
 • Όλοι οι νικητές θα επιλεγούν τυχαία από όλες τις συμμετοχές που θα λάβουν.
 • Η απόφαση των κριτών είναι οριστική και δεν θα υπάρξει αλληλογραφία.
 • Οι νικητές θα ειδοποιηθούν εντός 28 ημερών από τη λήξη της κλήρωσης ή του διαγωνισμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου.
 • Οι νικητές πρέπει να μας απαντήσουν εντός 7 ημερών επιβεβαιώνοντας την αποδοχή του βραβείου. Εάν δεν λάβουμε απάντηση εντός 7 ημερών, διατηρούμε το δικαίωμα να επιλέξουμε έναν άλλο νικητή και να επικοινωνήσουμε μαζί του.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τον νικητή του βραβείου θα είναι διαθέσιμες κατόπιν γραπτού αιτήματος.
 • Η κλήρωση ή ο διαγωνισμός δεν είναι ανοικτή σε κανέναν που σχετίζεται με την Aqua Kate.
 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και η απόδειξη της ηλικίας θα ζητηθεί πριν από την αποστολή του βραβείου.
 • Καμία ευθύνη δεν μπορεί να γίνει δεκτή για συμμετοχές που δεν έχουν παραληφθεί σωστά λόγω επικοινωνιών πέραν του ελέγχου μας.

15. Πώληση

Κατά τη διάρκεια των περιόδων εκπτώσεων, τα είδη εκπτώσεων διατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.aquakare.gr.Εκπτώσεις μόνο σε επιλεγμένες σειρές. Όσο διαρκούν τα αποθέματα.

Aqua Kateδιατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει τις λεπτομέρειες αυτής της προσφοράς ανά πάσα στιγμή. Λόγω της φύσης των εκπτώσεων, οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν καθώς συνεχίζονται οι εκπτώσεις και καθώς τα αποθέματα γίνονται πιο περιορισμένα.

Δυστυχώς, δεν μπορούμε να προσφέρουμε επιστροφή της διαφοράς στην τιμή σε περίπτωση που έχετε παραγγείλει πριν από την περαιτέρω μείωση των τιμών Εάν τα μεγέθη σας είναι ακόμη διαθέσιμα, μπορείτε να κάνετε νέα παραγγελία με τις τρέχουσες τιμές και να επιστρέψετε την αρχική παραγγελία για επιστροφή χρημάτων.

16. Επιστροφές & επιστροφές χρημάτων

Ελπίζουμε να είστε ευχαριστημένοι με την αγορά σας, ωστόσο, αν επιθυμείτε να επιστρέψετε την ηλεκτρονική σας παραγγελία για ανταλλαγή ή επιστροφή χρημάτων, θα δεχτούμε επιστροφές για παραγγελίες που θα αποσταλούν εντός 28 ημερών από την παραλαβή.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία, με όλες τις ετικέτες Βεβαιωθείτε ότι τα σλιπ δοκιμάζονται πάνω από τα δικά σας εσώρουχα - δεν θα δεχτούμε επιστροφές σε εσώρουχα που έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν φορεθεί.

Οι επιστροφές που δεν συμμορφώνονται με την πολιτική επιστροφών ή τους Όρους και Προϋποθέσεις μας, θα επιστρέφονται στον πελάτη και θα χρεώνονται έξοδα χειρισμού και αποστολής της επιστροφής.

Οι ηλεκτρονικές αγορές δεν μπορούν να επιστραφούν σε μια μπουτίκ

Διαδικασία επιστροφής

Για τη διευκόλυνσή σας, προσφέρουμε μια εύκολη υπηρεσία επιστροφής με παρακολούθηση για τις παρακάτω

Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ

Χρεωνόμαστε μέσω του παρόχου επιστροφής και των ταχυμεταφορέων μας για αυτή την υπηρεσία και αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία επιστροφής μας, μετακυλύουμε αυτά τα έξοδα όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα

Περιοχή επιστροφής Χρέωση courier επιστροφής
ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ £4.00 (GBP)
ΗΠΑ $15.00 (USD)
Ευρώπη €9.00 (EUR)
Αυστραλία $35.00 (AUD)
Καναδάς $35.00 (CAD)

*Η περιοχή της Ευρώπης προσδιορίζεται από τις χώρες που εξυπηρετούνται από το ευρωπαϊκό και ευρωπαϊκό μας κατάστημα, το οποίο πραγματοποιεί συναλλαγές σε ευρώ.

Επιστροφές χρημάτων: για να επιτραπεί ο έλεγχος στην αρχική μέθοδο πληρωμής (πιστωτική κάρτα, δωροεπιταγή ή λογαριασμός Paypal). Δεν μπορούμε να διευκολύνουμε με επιστροφές σε τρίτους. Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόλις η παραγγελία σας επιστραφεί.

Αλλαγές: Προσφέρουμε ανταλλαγές μεγέθους μόνο για το ίδιο προϊόν που περιέχεται στην παραγγελία σας. Όπου είναι διαθέσιμα, τα προϊόντα αντικατάστασης θα αποστέλλονται εντός 14 εργάσιμων ημερών. Εάν το μέγεθος αντικατάστασης που επιλέξατε δεν υπάρχει σε απόθεμα, θα σας επιστραφεί αυτόματα το ποσό. Για εναλλακτικά είδη, παρακαλούμε κάντε νέα παραγγελία στην ιστοσελίδα μας ή εναλλακτικά, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας.

Δωροεπιταγές: Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οι δωροεπιταγές δεν επιστρέφονται σε μετρητά. Τα είδη που αγοράζονται μέσω δωροεπιταγής μπορούν να ανταλλάξουν το μέγεθός τους ή να σας πιστωθεί εκ νέου η αξία τους.

Ασυνήθιστες επιστροφές

Εάν παρατηρήσουμε ένα ασυνήθιστο μοτίβο δραστηριότητας επιστροφών που, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, θεωρούμε ότι είναι ασυνήθιστο, ενδέχεται να απορρίψουμε νέες παραγγελίες από σχετικούς πελάτες και να απενεργοποιήσουμε τυχόν σχετικούς λογαριασμούς.

Η μη φυσιολογική δραστηριότητα επιστροφών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Όταν τα αντικείμενα φοριούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα και στη συνέχεια επιστρέφονται.
 • Όταν το επίπεδο των αποδόσεων ή/και η συχνότητα των αποδόσεων σε έναν λογαριασμό είναι αυτό που θεωρούμε υπερβολικό.
 • Όταν τα αντικείμενα που επιστρέφονται δεν αντιστοιχούν σε αυτά που παραγγείλατε. Εάν σας συμβεί αυτό και πιστεύετε ότι έχουμε κάνει λάθος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών και θα χαρούμε να το συζητήσουμε μαζί σας.
 • Εάν ο λογαριασμός σας έχει απενεργοποιηθεί και πρέπει να προβείτε σε έγκυρη επιστροφή, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Θα σας δώσουν μια ετικέτα επιστροφής, αν και θα είστε υπεύθυνοι για το κόστος επιστροφής των προϊόντων σε εμάς.

Είναι σημαντικό, σας ενημερώνουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να κινηθούμε νομικά εναντίον σας για την ανάκτηση των απωλειών, εάν καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι πελάτες κάνουν δόλια ή αθέμιτη κατάχρηση της πολιτικής επιστροφών μας.

Ελαττωματικές επιστροφές

Εάν παραλάβατε ένα ελαττωματικό προϊόν στην παραγγελία σας, ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα εμπειρίας πελατών μας, η οποία θα χαρεί να σας βοηθήσει με την επιστροφή της παραγγελίας σας.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση[email protected] ή εναλλακτικά καλέστε μας στο:

Δευτέρα - Παρασκευή 9AM - 5.30PM EUST

17. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Η χρήση της κάρτας VIP από εσάς και κάθε διαφορά που προκύπτει από τη χρήση της κάρτας VIP υπόκειται στους νόμους και τη δικαιοδοσία της Ελλάδας.

Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας

Aqua Kate, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα με αριθμό μητρώου εταιρείας 168891802000 και ΑΦΜ 802048590

18. Δήλωση προστασίας δεδομένων

Θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε την κάρτα VIP και τι αγοράζετε onlineγια να:

Να βοηθήσουμε στη διαχείριση τηςκάρτας VIPAqua Kateκαι να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας της

Να κατανοήσουμε τις αγοραστικές συνήθειες των πελατών μας για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας

Θα μοιραστούμε τα στοιχεία σας μεταξύεταιρείας Aqua Kate.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε και να μοιραστούμε πληροφορίες που αφορούν ομάδες πελατών, χωρίς να προσδιορίσουμε τα άτομα για να μάθουμε περισσότερα για τη συμπεριφορά των πελατών και να βρούμε τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών μας

Εκτός αν απαιτείται από το νόμο ή σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα διαβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα χωρίς την άδειά

 • Δωρεάν μεταφορικά

  Δωρεάν μεταφορικά

  Σε όλη την Ελλάδα

 • Παράδοση

  Παράδοση

  από 1 ως 3 εργάσιμες ημέρες

 • Ασφαλείς συναλλαγές

  Ασφαλείς συναλλαγές

  με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες